ਥਰਮਲ ਕੈਮਰਾ

12um 1280x1024 ਥਰਮਲ ਮੋਡੀਊਲ

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300 EIS

12um 640x512 ਥਰਮਲ ਮੋਡੀਊਲ

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-M100

SG-TCM06N2-35 ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-55

SG-TCM06N2-35 ਫਾਇਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ

SG-TCM06N2-M2575

SG-TCM06N2-55 ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ

SG-ZCM2030NL-T25

17um 640x512 ਥਰਮਲ ਮੋਡੀਊਲ

SG-TCM06N1-M75

SG-TCM06N1-M75